استفاده از اشعه مادون قرمز در فرهای پخت

در پخت بیسکویت سه حالت انتقال حرارت رخ می دهد: تابش، رسانش و همرفت. مهم ترین مزایای استفاده از اشعه مادون قرمز به شرح زیر است:

نفوذ حرارت: اشعه مادون قرمز (بسته به طول موج و رطوبت) تا حدود 4 میلی متر در خمیر بیسکویت نفوذ می کند. تنها در این حالت انتقال حرارت است که پخت محصول به طور کامل صورت می گیرد و این مزیت کلیدی استفاده از اشعه مادون قرمز در فرهای پخت است.

ساختار بیسکویت: به دلیل نفوذ مناسب اشعه به خمیر بیسکویت، ساختاری مطلوب همراه با حجم و بافت مناسب در محصول حاصل از پخت ایجاد می شود.

رطوبت: پخت با اشعه مادون قرمز خروج رطوبت از مرکز به سطح بیرونی بیسکویت را به گونه ای کنترل می کند تا از ایجاد ترک بر سطح بیرونی محصول پس از پخت جلوگیری شود.

افزایش میزان بهره وری انرژی: در این روش به افزایش حرارت هوای موجود در فر نیازی نیست از این رو باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

رنگ: پخت با اشعه مادون قرمز در محصولاتی همچون کراکر رنگ سایه روشن مطلوب ایجاد می کند.

محصولات متفاوت: این نوع فر برای انواع محصولات پخت و بیسکویت قابل استفاده می باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه خود را ارسال کنید