تولید شکلات کم چرب با استفاده از میدان های الکتریکی

محققان دانشگاه TEMPLE در آمریکا موفق به دستیابی به روشی گردیده اند که با استفاده از میدان الکتریکی ،میزان چربی شکلات را کاهش دهند. در این روش آنها با استفاده از یک میدان الکتریکی ، ویسکوزیته شکلات را کاهش داده و تراکم ذرات را افزایش می دهند . عموما میدان های الکتریکی عمود بر جهت جریان مایع عمل می کنند اما این محققان توانسته اند میدان الکتریکی را به صورت موازی با جهت جریان شکلات به کار ببرند. طبق نتایج بدست آمده ، میدان الکتریکی با تبدیل ذرات جامد کاکائو به ذرات کوچک تر  منجر به کاهش ویسکوزیته ذرات و به تبع آن کاهش چربی شکلات می گردد( به صورت همسو با جریان شکلات). با استفاده از این روش محققان توانستند مقدار چربی شکلات را 20درصد کاهش دهند و بر این باورند که شکلات کم چرب خوشمزه تر بوده و عطر و طعم کاکائو نیز در آن قویتر خواهد بود.

منبع: www.confectioneryproduction.com

نوشته های مرتبط

دیدگاه خود را ارسال کنید