درخواست اطلاعات سهامداران

اطلاعیه

قابل توجه سهامداران محترم شرکت بیسکویت گرجی : 

 

عطف به نامه منتشرشده از طریق سایت کدال در مورخه 19/04/1398 به شماره 00156/98م به استحضار می رساند شرکت بیسکویت گرجی کلیه مطالبات سهامدارانی که دارای اطلاعات کامل بانکی بودند را پرداخت نموده است ولذا سهامدارانی که اطلاعات آنها ناقص بوده و موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند  اطلاعات بانکی خودرا به شماره فکس 88491285 ویا به آدرس پست الکترونیک info@gorjico.com ارسال و یا با شماره های 88491816-88491823- داخلی 302 وشماره مستقیم 88491820 تماس حاصل نمایند.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاه خود را ارسال کنید