مدیر فروش گرجی: وحید شمس الهی

شماره تماس : 88491823-021 داخلی 338 – موبایل: 09126084021

نمایندگی های فروش بیسکویت گرجی در استانهای کشور

شماره تماس نماینده های گرجی
استانشهرنام شرکتشماره دفتر پخشمدیر فروشسرپرست
آذربایجان شرقیتبریزسایا تجارت04136349104-69149169600 فتاحی9143056568 قلی زاده
آذربایجان غربیارومیهاروم پخش فاضل044323835359141406976 علیزاده
اردبیلاردبیلارمان پخش سهند045336200529144570725 سیفی
یزدیزدپخش نیکخواه035372725639171037382 بیکی
هرمزگانبندرعباسبرنا گستر تابعی076335652829179382088 احمدی نژاد
خراسان رضویمشهدملکه کندو05136514903-79158903990 صادقی9155150053 نصرتی
خراسان شمالیبجنوردپیشتازان پخش058323192339354855663 شالی کاران9156160486 حیدریان
خراسان جنوبیبیرجندیکتا پخش05632327144-69153633833 محمدی
کرمانکرمانزرین پخش03432752010-159904817673 احمدی
کیشکیشبارز کیش076444733519397692848 بیدشکی9347691911 بیدشکی
سیستان و بلوچستانزاهدانفدک زرین054335021769158401388 اسحاقی9153408297 اسحاقی
خوزستاناهوازامید پخش9168165009 کوچک زاده
فارسشیرازشاندیز گستر فارس077334446369164451669 خانم کرمی
بوشهربوشهرشاندیز گستر بوشهر077334446369173723085 شیخیانی
کهگیلویه و بویر احمدیاسوجشاندیز گستر یاسوج077334446369170970923 نعیمی
کرمانشاه و ایلامکرمانشاهالهیاری083342841629181322337 الهیاری
اصفهان و چهارمحال بختیاریاصفهانپادرا پخش03133565251-4
مازندانآملمهر آور گستر01143116221-3
گیلانرشتنارین تک کاسپین01333705665
لرستانبروجردفتاح یگانه066426120829167139822
مرکزیاراکجمیلی0866341352389188637356 فراهانی
تهران- البرزسوپرمارکتها و عمده فروشیها و تعاونیهامروارید زرین پارس02166797401-29122395879 توکلی
تهران-البرزسازمان ها ارگانهاپخش سراسری باراکا021445090809123230973 دامرودیفروش های خاص (هتلها.رستورانها.قنادی.نان فانتزی )
گلستانگرگانشمشیرساز9111753655شمشیرساز9112700928 صفری
قزوینقزوینآریا گستر البرز028322487029121824002 وثوق نیا9191886831 رسولی
زنجانزنجانرستاتجارت024322231209123415584 فرخی9196763199 پرچگانی
کردستانسنندجآریا گستر البرز087333843599188733236 ملامیرزایی
سمنانشاهرودعامریون9113713053 عامریون
قمقمقوی عهد025365501769126510929 قوی عهد
همدانهمدانبرنا نایاب08138268569188120929 صاحبی