عضویت مدیرعامل بیسکویت گرجی در هیئت مدیره‌ی انجمن شیرینی و شکلات

ترکیب هیئت مدیره‌ی انجمن شیرینی و شکلات ایران دچار تغییراتی شد و بدین ترتیب آقای مهندس فرهاد تاجیک ( مدیرعامل بیسکویت گرجی) به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات مدیره این انجمن انتخاب گردید.

انجمن شیرینی و شکلات ایران یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیرنده در سیاست‌گذاری‌های کلان این صنعت در ایران است که نقش مهمی در رشد و ارتقاء صنایع وابسته دارد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه خود را ارسال کنید