مدیریت و پرسنل

مدیریت و اعضای هیات مدیره
 • محمد حسین طاهریان
  محمد حسین طاهریانرئیس هیئت مدیره
  • فرهاد تاجیک
   فرهاد تاجیکمدیر عامل
   • کامران نیک پرتو
    کامران نیک پرتونائب رییس هیئت مدیره
    • عبدالرضا مظفری
     عبدالرضا مظفریعضو هیئت مدیره
     • یاسر حسنی
      یاسر حسنیعضو هیئت مدیره
      • آرمین ابوترابی
       آرمین ابوترابیعضو هیئت مدیره