کاربرد روغن‏‌های میکروبی (تک یاخته) در صنعت غذا و فواید آن

مقاله زیر توسط سرکار خانم فاطمه شکوهی طرقی، کارشناس ارشد صنایع غذایی و مدیر تحقیق و توسعه شرکت بیسکویت گرجی نگارش و در مجله شهد چاپ شده است. مقدمه: روغن میکروبی (روغن تک یاخته یا Single Cell [...]

استفاده از اشعه مادون قرمز در فرهای پخت

در پخت بیسکویت سه حالت انتقال حرارت رخ می دهد: تابش، رسانش و همرفت. مهم ترین مزایای استفاده از اشعه مادون قرمز به شرح زیر است: نفوذ حرارت: اشعه مادون قرمز (بسته به طول موج و رطوبت) تا حدود 4 میلی [...]

بررسی ارزش تغذیه‌‏ایی درخت مورینگا اولیفرا و کاربرد آن در صنعت غذا

مقاله زیر توسط سرکار خانم فاطمه شکوهی طرقی، کارشناس ارشد صنایع غذایی و مدیر تحقیق و توسعه شرکت بیسکویت گرجی نگارش و در مجله شهد چاپ شده است. مقدمه: رشد کم نوزادان به فاکتورهاي زیادي از جمله [...]

1 2
page 1 of 2