تهران، خیابان کریم خان زند ، خیابان ایرانشهر ، روبروی خیابان سپند ، ساختمان 555 ،طبقه سوم

info@gorjico.com

تلفن : 02188491813-20-23

فکس : 02188491285

کیلومتر ۲۶ جاده ساوه، رباط کریم، خیابان شهید نظربیگی دزفولی

factory@gorjico.com

تلفن : 02156422045

فکس : 02156422040