مدیر بازرگانی خارجی(صادرات): خانم امرایی

شماره تماس : 88491823-021 داخلی 304 – موبایل: 09306608022

مدیر فروش گرجی: آقای پیکری

شماره تماس : 88491823-021 داخلی 338 – موبایل: 09191128377

نمایندگی های فروش بیسکویت گرجی در استانهای کشور

شماره تماس نماینده های گرجی
استانشهرنام شرکتشماره دفتر پخشمدیر فروشسرپرست
آذربایجان شرقیتبریزسایا تجارت04136349104-609143056568 قلی زاده
آذربایجان غربیارومیهاروم تک09141463055  بیرنگ09196365891 سلطانی
اردبیلاردبیلارمان پخش سهند045336200529144570725 سیفی
یزدیزدپخش نیکخواه035372725639171037382 بیکی
هرمزگانبندرعباسهما پخش پارسه جنوب09174991599 دشتیابولحسن زاده
خراسان رضویمشهدملکه کندو05136514903-79158903990 صادقی9155150053 نصرتی
خراسان شمالیبجنوردپیشتازان پخش058323192339354855663 شالی کاران9156160486 حیدریان
خراسان جنوبیبیرجندیکتا پخش05632327144-69153633833 محمدی
کرمانکرمانزرین پخش03432752010-159904817673 احمدی
کیشکیشبارز کیش076444733519397692848 بیدشکی9347691911 بیدشکی
سیستان و بلوچستانزاهدانفدک زرین05433509295
خوزستاناهوازامید پخش9168165009 کوچک زاده
فارسشیرازشاندیز گستر فارس0773344463609177370898 بیژن نیا
بوشهربوشهرشاندیز گستر بوشهر077334446369173723085 شیخیانی
کهگیلویه و بویر احمدیاسوجشاندیز گستر یاسوج0863433421309177394919 علیزاده
کرمانشاه و ایلامکرمانشاهالهیاری083342841629181322337 الهیاری
اصفهان و چهارمحال بختیاریاصفهانپادرا پخش03133565251-409128488748 پیرانی
مازندانآملمهر آور گستر01143116221-3
گیلانرشتنارین تک کاسپین0133370566509113461250 قربانی
لرستانبروجردفتاح یگانه06642612082 09221035305 گودرزی
مرکزیاراکجمیلی0866341352389122395879 توکلی

09122641408 وهابی

تهران- البرزسوپرمارکتها و عمده فروشیها و تعاونیهامروارید زرین پارس02166797401-29122395879 توکلی

09122641408 وهابی

تهران-البرزسازمان ها ارگانهامروارید زرین پارس02166797401-29122395879 توکلی09122641408 وهابی
گلستانگرگانشمشیرساز9111753655شمشیرساز9112700928 صفری
قزوینقزوینروژان پخش آویدر028322487029121824002 وثوق نیا9191886831 رسولی
زنجانزنجانرستاتجارت0243344423809196763626 فرخی 09122414563 سعادتی
کردستانسنندجروژان پخش آویدر087333843599188733236 ملامیرزایی
سمنانشاهرودشاهد09125736269 موذن زاده
قمقمقوی عهد025365501769126510929 قوی عهد
همدانهمداندهیم هور ماهر 081326761139-4009185250065 یگانه