مدیر فروش گرجی: آقای پیکری

شماره تماس : 88491823-021 داخلی 338 – موبایل: 09191128377

نمایندگی های فروش بیسکویت گرجی در استانهای کشور

شماره تماس نماینده های گرجی
استانشهرنام شرکتشماره دفتر پخشمدیر فروشسرپرست
آذربایجان شرقیتبریزسایا تجارت04136349104-69149169600 فتاحی9143056568 قلی زاده
آذربایجان غربیارومیهاروم پخش فاضل044323835359141406976 علیزاده
اردبیلاردبیلارمان پخش سهند045336200529144570725 سیفی
یزدیزدپخش نیکخواه035372725639171037382 بیکی
هرمزگانبندرعباسهما پخش پارسه جنوب07632568672-6ابولحسن زاده
خراسان رضویمشهدملکه کندو05136514903-79158903990 صادقی9155150053 نصرتی
خراسان شمالیبجنوردپیشتازان پخش058323192339354855663 شالی کاران9156160486 حیدریان
خراسان جنوبیبیرجندیکتا پخش05632327144-69153633833 محمدی
کرمانکرمانزرین پخش03432752010-159904817673 احمدی
کیشکیشبارز کیش076444733519397692848 بیدشکی9347691911 بیدشکی
سیستان و بلوچستانزاهدانفدک زرین054335021769158401388 اسحاقی9153408297 اسحاقی
خوزستاناهوازامید پخش9168165009 کوچک زاده
فارسشیرازشاندیز گستر فارس077334446369164451669 خانم کرمی
بوشهربوشهرشاندیز گستر بوشهر077334446369173723085 شیخیانی
کهگیلویه و بویر احمدیاسوجشاندیز گستر یاسوج077334446369170970923 نعیمی
کرمانشاه و ایلامکرمانشاهالهیاری083342841629181322337 الهیاری
اصفهان و چهارمحال بختیاریاصفهانپادرا پخش03133565251-4
مازندانآملمهر آور گستر01143116221-3
گیلانرشتنارین تک کاسپین01333705665
لرستانبروجردفتاح یگانه066426120829167139822
مرکزیاراکجمیلی08663413523809181613911 جلیلی
تهران- البرزسوپرمارکتها و عمده فروشیها و تعاونیهامروارید زرین پارس02166797401-29122395879 توکلی
تهران-البرزسازمان ها ارگانهاپخش سراسری باراکا021445090809123230973 دامرودیفروش های خاص (هتلها.رستورانها.قنادی.نان فانتزی )
گلستانگرگانشمشیرساز9111753655شمشیرساز9112700928 صفری
قزوینقزوینروژان پخش آویدر028322487029121824002 وثوق نیا9191886831 رسولی
زنجانزنجانرستاتجارت0243344423809196763626 فرخی9196763199 پرچگانی
کردستانسنندجروژان پخش آویدر087333843599188733236 ملامیرزایی
سمنانشاهرودشاهد09195736269 موذن
قمقمقوی عهد025365501769126510929 قوی عهد
همدانهمدانبرنا نایاب08138268569188120929 صاحبی