مدیریت و پرسنل

مدیریت و اعضای هیات مدیره
 • محمد حسین طائریان
  محمد حسین طائریان رئیس هیئت مدیره
  • محمد فاضل عابدینی
   محمد فاضل عابدینی مدیر عامل
   • کامران نیک پرتو
    کامران نیک پرتو نائب رییس هیئت مدیره
    • فرهاد تاجیک
     فرهاد تاجیک عضو هیئت مدیره
     • مهرداد احمدی
      مهرداد احمدی عضو هیئت مدیره
      • محمد گرجی برادران
       محمد گرجی برادران عضو هیئت مدیره