مدیریت و پرسنل

مدیریت و اعضای هیات مدیره
 • محمد حسین طائریان
  محمد حسین طائریان رئیس هیئت مدیره
  • فرهاد تاجیک
   فرهاد تاجیک مدیر عامل
   • کامران نیک پرتو
    کامران نیک پرتو نائب رییس هیئت مدیره
    • حسین نظری
     حسین نظری عضو هیئت مدیره
     • مهرداد احمدی
      مهرداد احمدی عضو هیئت مدیره
      • آرمین ابوترابی
       آرمین ابوترابی عضو هیئت مدیره