بازرگانی خارجی(صادرات): خانم امرایی

موبایل: 09306608022

مدیر فروش گرجی: آقای پیکری

شماره تماس : 88491823-021 داخلی 338 – موبایل: 09191128377

wdt_ID استان شهر نام شرکت شماره دفتر پخش مدیر فروش سرپرست
1 آذربایجان شرقی تبریز سایا تجارت 04136349104-6 09149104204 چاپار زاده 09143056568 قلی زاده
2 آذربایجان غربی ارومیه اروم تک تا 04432383535 091434332680 حاجی زاده 09196365891 سلطانی
3 اردبیل اردبیل آرمان پخش سهند 04533620052 9144570725 سیفی 09147460965
4 یزد یزد پخش نیکخواه 03537272563 9171037382 بیکی
5 هرمزگان بندرعباس هما پخش پارسه جنوب 07633689330 ابولحسنی 09171599141
6 خراسان رضوی مشهد ملکه کندو 05136514903-7 9158903990 صادقی 9155150053 نصرتی
7 خراسان شمالی بجنورد پیشتازان پخش 05832319233 09155853894 شالی کاران 9156160486 حیدریان
8 خراسان جنوبی بیرجند یکتا پخش 05632327144-6 9153633833 محمدی
9 کرمان کرمان زرین پخش 03432752010-15 09133402845
10 کیش کیش بارز کیش 07644473351 9397692848 بیدشکی 9347691911 بیدشکی