بیسکویت الفبا 100 گرمی

تعداد یک بسته بیسکویت (100 گرم) معادل دو سهم

انرژی : 9/57کیلوکالری
قند : 9/57گرم
چربی : 6/55گرم
نمک : 0/16گرم
اسیدهای چرب ترانس : 0/6گرم