بیسکویت سبوسه

تعداد 6 عدد بیسکویت سبوسدار 55 گرم معادل یک سهم

انرژی : 9/35کیلوکالری
قند : 9/35گرم
چربی : 10/72گرم
نمک : 0/22گرم
اسیدهای چرب ترانس : 1/1گرم