بیسکویت نسترن

تعداد8عدد بیسکویت با طعم نارگیل (55گرم) معادل یک سهم

انرژی : 10/17کیلوکالری
قند : 10/17گرم
چربی : 9/42گرم
نمک : 0/1گرم
اسیدهای چرب ترانس : 1/1گرم