بیسکویت نیم‌چاشت طلایی

تعداد 3عدد بیسکویت (55گرم) معادل یک سهم

انرژی : 10/39کیلوکالری
قند : 10/39گرم
چربی : 9/62گرم
نمک : 0/19گرم
اسیدهای چرب ترانس : 1/1گرم