بیسکویت پتی‌بور کاکائویی

تعداد 7عدد بیسکویت (55گرم) معادل یک سهم

انرژی : 10/06کیلوکالری
قند : 10/06گرم
چربی : 7/26گرم
نمک : 0/22گرم
اسیدهای چرب ترانس : 1/1گرم