بیسکویت پذیرایی ساده

تعداد 11عدد بیسکویت (55گرم) معادل یک سهم

انرژی : 10/39کیلوکالری
قند : 10/39گرم
چربی : 9/5گرم
نمک : 0/22گرم
اسیدهای چرب ترانس : 1/1گرم