اعضاء هیئت مدیره و مدیران

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

جناب آقای سیدمحمدحسین طائریان

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای حمیدرضا گلیان

نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای حسین نظری شهریور

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محسن سلیمی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمدمهدی گرجی برادران

عضو هیئت مدیره

جناب آقای جواد رادسعید

مدیر عامل

مدیران بیسکویت گرجی

Mr-Teimouri

جناب آقای یوسف شاه‌تیموری اردستانی

مشاور مدیر عامل و مدیر توسعه بازار

Mr-Mokhtari

جناب آقای آرش مختاری

مدیر کارخانه

Mr-Taheri

جناب آقای علیرضا طاهری

مدیر تولید

Mr-Peikari

جناب آقای حمیدرضا پیکری

مدیر فروش

Mr-Khalafi

جناب آقای صادق خلفی

مدیر تدارکات​

جناب آقای آرمان سعیدآبادیان

مدیر کنترل کیفیت

Mr-Malek-Abadi

جناب آقای هادی ملک آبادی

مدیر برنامه‌ریزی

جناب آقای امیرآرشام زماندار

سرپرست فنی

سرکار خانم رویا امرایی

مدیر صادرات

سرکار خانم مریم عظیم‌وند

مدیر منابع انسانی

سرکار خانم مریم علیزاده

مدیر مالی