اعضاء هیئت مدیره و مدیران

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

جناب آقای سیدمحمدحسین طائریان

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای آرمین ابوترابی

نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای محمود موذن‌چی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمدمهدی گرجی برادران

عضو هیئت مدیره

جناب آقای جواد رادسعید

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مجید کربلایی کاظمی

مدیرعامل

مدیران بیسکویت گرجی

Mr-Mokhtari

جناب آقای آرش مختاری

مدیر کارخانه

جناب آقای علیرضا طاهری

مدیر تولید

Mr-Khalafi

جناب آقای صادق خلفی

مدیر تدارکات​

Mr-Saeid-Abadian

جناب آقای آرمان سعیدآبادیان

مدیر کنترل کیفیت

Mr-Malek-Abadi

جناب آقای هادی ملک آبادی

مدیر برنامه‌ریزی و انبارها

Mr-Zamandar

جناب آقای امیرآرشام زماندار

سرپرست فنی

Ms-Azimvand

سرکار خانم مریم عظیم‌وند

مدیر منابع انسانی

سرکار خانم مریم علیزاده

مدیر مالی