امور سهامداران

تلفن تماس :۸۶۰۷۲۴۴۱ - ۸۶۰۷۲۴۳۷ - ۸۶۰۷۲۵۳۴
شماره واتساپ: ۰۹۳۳۸۲۸۲۲۰۴
از سهامداران عزیز و محترمی که سود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه خود را دریافت نکرده اند و تا کنون نسبت به ارائه مشخصات و شماره حساب خود اقدام ننموده اند. تقاضا میگردد اطلاعات زیر را تکمیل نمایند:

صندوق سهامداران از 17 مهر

"*" indicates required fields

مشخصات فردی

شماره تلفن های تماس

آدرس

مشخصات بانکی

ارائه شماره شبا اجباری است و شماره حساب می بایست فقط به نام شخص سهامدار باشد.

بعلت ادغام بانکهای حکمت ایرانیان ، انصار ، قوامین ، مهر اقتصاد و موسسه  قرض الحسنه مهر ایران و  موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه شماره شبا حساب ها تغییر یافته است . خواهشمند است در هنگام تکمیل فرم اطلاعت سهامداران در سایت بیسکویت گرجی شماره شبا اعلامی را با دقت و خارج از بانکهای مذکور اعلام بفرمایید