نمایندگان فروش

جهت یافتن نمایندگی مورد نظر بر روی نام استان کلیک نمایید.

آذربایجان شرقی

نام شهر

تبریز

نام شرکت

تامین کالا باختر (سهامی عام)

مدیر فروش

آقای سجاد هاشم‌پور

۱۱۲۱۲۰۹(۰۹۱۴)

سرپرست

آقای هاشم‌پور

۳۱۳۶۵۷۶(۰۹۱۴)

آذربایجان غربی

نام شهر

ارومیه

نام شرکت

آذر اروم پدیده گلریز

مدیر فروش

آقای حمیدی

۳۸۹۷۵۰۵(۰۹۱۴)

سرپرست

اردبیل

نام شهر

اردبیل

نام شرکت

الساپخش آتیه شعبه اردبیل

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای موسی بابایی

۴۱۱۵۱۶۹(۰۹۱۴)

سرپرست

آقای داور حمل‌آبادی

۴۷۰۹۷۱۴(۰۹۱۴)

اصفهان و چهارمحال بختیاری

نام شهر

اصفهان

نام شرکت

الساپخش آتیه شعبه اصفهان

مدیر فروش

خانم پیرانی

۸۴۸۸۷۴۸(۰۹۱۲)

سرپرست

البرز

نام شهر

سوپرمارکتها و عمده فروشی

نام شرکت

الساپخش آتیه

مدیر فروش

آقای خادمی

سرپرست

ایلام

نام شهر

ایلام

نام شرکت

الساپخش آتیه شعبه ایلام

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای زندی

۸۱۲۴۹۹۰(۰۹۱۸)

سرپرست

بوشهر

نام شهر

بوشهر

نام شرکت

الساپخش آتیه شعبه بوشهر

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای جلالی

۷۷۵۹۴۳۳(۰۹۱۷)

سرپرست

تهران

نام شهر

سوپرمارکتها و عمده فروشی

نام شرکت

الساپخش آتیه

مدیر فروش

آقای محبی

سرپرست

خراسان رضوی

نام شهر

مشهد

نام شرکت

الساپخش آتیه شعبه مشهد

مدیر فروش

آقای حمید یاربی

۱۱۱۸۰۰۱(۰۹۱۵)

سرپرست

آقای معمارزاده

۳۰۵۳۴۷۱(۰۹۱۵)

خراسان شمالی

نام شهر

بجنورد

نام شرکت

پخش امین‌پور

شماره دفترپخش

مدیر فروش

سرپرست

خراسان جنوبی

نام شهر

بیرجند

نام شرکت

شرکت هوم پخش پاسارگاد

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای کریم‌پور

سرپرست

خوزستان

نام شهر

اهواز

نام شرکت

الساپخش آتیه شعبه خوزستان

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای حزاریان

۰۰۲۲۲۱۵(۰۹۰۲)

سرپرست

زنجان

نام شهر

زنجان

نام شرکت

السا پخش آتیه شعبه زنجان

مدیر فروش

آقای حجازیان

۳۴۲۱۸۲۴(۰۹۱۲)

سرپرست

آقای شیخی

۶۴۱۰۹۸۵(۰۹۱۲)

سیستان و بلوچستان

نام شهر

زاهدان

نام شرکت

فدک زرین

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای علی اسحاقی

۳۴۰۸۲۹۷(۰۹۱۵)

سرپرست

آقای اسحاقی

۸۴۰۱۳۸۸(۰۹۱۵)

سمنان

نام شهر

شاهرود

نام شرکت

شاهد

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای موذن

۵۷۳۶۲۶۹(۰۹۱۲)

سرپرست

فارس

نام شهر

شیراز

نام شرکت

السا پخش آتیه شعبه فارس

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای علیزاده

۷۳۹۴۹۱۹(۰۹۱۷)

سرپرست

آقای بیژن‌نیا

۷۳۷۰۸۹۸(۰۹۱۷)

قزوین

نام شهر

قزوین

نام شرکت

آریا گستر

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای وثوق نیا

۱۸۲۴۰۰۲(۰۹۱۲)

سرپرست

آقای رسولی

۱۸۸۶۸۳۱(۰۹۱۹)

قم

نام شهر

قم

نام شرکت

قوی عهد

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای قوی عهد

۶۵۱۰۹۲۹(۰۹۱۲)

سرپرست

کرمان

نام شهر

کرمان

نام شرکت

زرین پخش طلوع کرمان

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای بقایی

۳۴۰۸۸۲۶(۰۹۱۳)

سرپرست

کهگیلویه و بویر احمد

نام شهر

یاسوج

نام شرکت

السا پخش آتیه شعبه یاسوج

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای علیزاده

۷۳۹۴۹۱۹(۰۹۱۷)

سرپرست

آقای بیژن‌نیا

۷۳۷۰۸۹۸(۰۹۱۷)

کرمانشاه

نام شهر

کرمانشاه

نام شرکت

درخشان مروارید کرمانشاه

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای محسن قادری

۸۳۰۸۱۸۶(۰۹۱۸)

سرپرست

آقای مهران قادری

۸۳۳۹۹۶۵(۰۹۱۸)

کردستان

نام شهر

سنندج

نام شرکت

درخشان مروارید

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای محسن قادری

۸۳۰۸۱۸۵(۰۹۱۸)

سرپرست

آقای مهران قادری

۸۳۳۹۹۶۴(۰۹۱۸)

کیش

نام شهر

کیش

نام شرکت

بارزکیش

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای بیدشکی

۷۶۹۲۸۴۸(۰۹۳۹)

سرپرست

آقای بیدشکی

۷۶۹۱۹۱۱(۰۹۳۴)

گلستان

نام شهر

گرگان

نام شرکت

شمشیرساز

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای شمشیرساز

۱۷۵۳۶۵۵(۰۹۱۱)

سرپرست

آقای صفری

۲۷۰۰۹۲۸(۰۹۱۱)

گیلان

نام شهر

رشت

نام شرکت

نارین تک کاسپین

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای قوامی

۳۴۷۰۵۶۰(۰۹۱۱)

سرپرست

مازندران

نام شهر

آمل

نام شرکت

مهرآورگستر

مدیر فروش

آقای شهرام باقری

۳۲۲۰۱۴۴(۰۹۱۱)

سرپرست

آقای پیردهی

۱۲۳۳۴۳۸(۰۹۰۲)

مرکزی

نام شهر

اراک

نام شرکت

رادین پخش پیوند

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای راهزانی

۳۶۰۱۱۷۸(۰۹۱۸)

سرپرست

هرمزگان

نام شهر

بندرعباس

نام شرکت

الساپخش آتیه شعبه هرمزگان

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای عزیزی

۹۰۴۷۲۵۲(۰۹۱۷)

سرپرست

یزد

نام شهر

یزد

نام شرکت

پخش نیکخواه

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای مظفری

۲۵۴۷۰۱۴(۰۹۱۳)

سرپرست

مدیر فروش گرجی

 

بازرگانی خارجی (صادرات)

جناب آقای تیموری

شماره تماس : ۸۸۴۹۱۸۲۳(۰۲۱) داخلی ۳۱۳

شماره همراه : ۰۹۱۲۵۸۷۸۱۶۲