نمایندگان فروش

جهت یافتن نمایندگی مورد نظر بر روی نام استان کلیک نمایید.

آذربایجان شرقی

نام شهر

تبریز

نام شرکت

شرکت سایا تجارت المان

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای یاسر چاپارزاده

مدیر فروش

آقای قلی‌زاده

۳۰۵۶۵۶۸(۰۹۱۴)

آذربایجان غربی

نام شهر

ارومیه

نام شرکت

شرکت اروم تکتا

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای بهراد حاجی‌زاده

مدیر فروش

آقای خان عمو

۳۴۳۳۶۶۵(۰۹۱۴)

اردبیل

نام شهر

اردبیل

نام شرکت

محمد نظری

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای نظری

مدیر فروش

آقای حسن زاده

۲۹۰۹۱۶۶(۰۹۱۴)

اصفهان و چهارمحال بختیاری

نام شهر

اصفهان

نام شرکت

الساپخش آتیه

مدیرعامل

آقای حسین سلیمانی

مدیر فروش

آقای محبی

۶۸۷۸۹۴۴(۰۹۱۲)

البرز

نام شهر

سوپرمارکتها و عمده فروشی

نام شرکت

الساپخش آتیه

مدیرعامل

آقای حسین سلیمانی

مدیر فروش

آقای هجرتی

۳۵۰۶۶۴۳(۰۹۱۲)

ایلام

نام شهر

ایلام

نام شرکت

سورنا

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای مهرداد سهرابوندی

۳۴۶۳۴۱۴(۰۹۱۸)

مدیرفروش

آقای مهرداد سهرابوندی

۳۴۶۳۴۱۴(۰۹۱۸)

بوشهر

نام شهر

بوشهر

نام شرکت

الساپخش آتیه

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای حسین سلیمانی

سرپرست

آقای محبی

۶۸۷۸۹۴۴(۰۹۱۲)

تهران

نام شهر

سوپرمارکتها و عمده فروشی

نام شرکت

الساپخش آتیه

مدیرعامل

آقای حسین سلیمانی

مدیر فروش

آقای هجرتی

۳۵۰۶۶۴۳(۰۹۱۲)

خراسان رضوی

نام شهر

مشهد

نام شرکت

پایاپخش آساره آسمان

مدیرعامل

آقای حمید یاربی

مدیرفروش

آقای عباس نژاد

۳۰۰۵۶۲۲(۰۹۱۵)

خراسان شمالی

نام شهر

بجنورد

نام شرکت

پخش امین‌پور

شماره دفترپخش

مدیر فروش

سرپرست

خراسان جنوبی

نام شهر

بیرجند

نام شرکت

شرکت هوم پخش پاسارگاد

شماره دفترپخش

مدیر عامل

آقای کریم‌پور

مدیر فروش

آقای گلوی

۵۶۳۰۱۸۹(۰۹۱۵)

خوزستان

نام شهر

اهواز

نام شرکت

الساپخش آتیه

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای حسین سلیمانی

مدیر فروش

آقای محبی

۶۸۷۸۹۴۴(۰۹۱۲)

زنجان

نام شهر

زنجان

نام شرکت

پخش طاهری

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای طاهری

۷۴۰۸۱۶۵(۰۹۱۲)

مدیر فروش

آقای قربانی

۶۷۹۷۵۳۵(۰۹۱۹)

سیستان و بلوچستان

نام شهر

زاهدان

نام شرکت

پخش فدک

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای علی اسحاقی

مدیرفروش

آقای کیانی

۱۴۱۳۷۵۰(۰۹۱۵)

سمنان

نام شهر

شاهرود

نام شرکت

خشکبار سبز

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای سید حمید طباطبایی

۱۷۳۲۰۸۶(۰۹۱۲)

مدیر فروش

آقای تورج سنگی

۰۹۷۶۵۴۸(۰۹۱۲)

فارس

نام شهر

شیراز

نام شرکت

السا پخش آتیه شعبه فارس

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای حسین سلیمانی

مدیر فروش

آقای محبی

۶۸۷۸۹۴۴(۰۹۱۲)

قزوین

نام شهر

قزوین

نام شرکت

آریا گستر

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای وثوق نیا

۱۸۲۴۰۰۲(۰۹۱۲)

سرپرست

آقای رسولی

۱۸۸۶۸۳۱(۰۹۱۹)

قم

نام شهر

قم

نام شرکت

پخش بهارستان

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای قوی عهد

مدیر فروش

آقای فقیهی

۲۵۳۰۳۹۹(۰۹۱۲)

کرمان

نام شهر

کرمان

نام شرکت

زرین پخش طلوع کرمان

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای بقایی

مدیر فروش

آقای برخوری

۱۶۸۳۰۲۶(۰۹۱۳)

کهگیلویه و بویر احمد

نام شهر

یاسوج

نام شرکت

السا پخش آتیه

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای حسن سلیمانی

۹۰۵۵۱۹۳(۰۹۱۷)

سرپرست

آقای محبی

۶۸۷۸۹۴۴(۰۹۱۲)

کرمانشاه

نام شهر

کرمانشاه

نام شرکت

صحت دیاکوژین

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای رحمانزاده

۹۴۵۴۹۱۲(۰۹۱۲)

سرپرست

کردستان

نام شهر

به غیر از بانه و سقز

نام شرکت

شماره دفترپخش

مدیر عامل

آقای فردین رسولی

۷۹۹۳۰۶۰(۰۹۱۸)

مدیر فروش

آقای فردین رسولی

۷۹۹۳۰۶۰(۰۹۱۸)

نام شهر

بانه و سقز

نام شرکت

شماره دفترپخش

مدیر عامل

آقای سامان صالح نژاد

۸۷۱۷۵۳۰(۰۹۹۱)

مدیر فروش

آقای سامان صالح نژاد

۸۷۱۷۵۳۰(۰۹۹۱)

کیش

نام شهر

کیش

نام شرکت

بارزکیش

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای بیدشکی

۷۶۹۲۸۴۸(۰۹۳۹)

سرپرست

آقای بیدشکی

۷۶۹۱۹۱۱(۰۹۳۴)

گلستان

نام شهر

گرگان

نام شرکت

شمشیرساز

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای شمشیرساز

مدیر فروش

آقای میرزایی

۱۷۰۷۰۳۲(۰۹۱۱)

گیلان

نام شهر

رشت

نام شرکت

نارین تک کاسپین

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای قوامی

مدیر فروش

آقای نیما صفرنژاد

۲۳۱۴۸۲۵(۰۹۱۱)

مازندران

نام شهر

آمل

نام شرکت

مهرآورگستر آمل

مدیرعامل

آقای شهرام باقری

مدیرفروش

آقای پیردهی

۱۲۳۳۴۳۸(۰۹۰۲)

مرکزی

نام شهر

اراک

نام شرکت

رادین پخش پیوند

شماره دفترپخش

مدیر فروش

آقای راهزانی

۳۶۰۱۱۷۸(۰۹۱۸)

سرپرست

هرمزگان

نام شهر

بندرعباس

نام شرکت

هماپخش پارسه جنوب

شماره دفترپخش

مدیرعامل

آقای ابوالحسنی

مدیر فروش

آقای عزیزی

۹۰۴۷۲۵۹(۰۹۱۷)

همدان

نام شهر

همدان

نام شرکت

پخش آرمان خواهان ماد

شماره دفترپخش

مدیرعامل

مدیر فروش

آقای نادی

۹۰۰۵۳۶۶(۰۹۱۸)

یزد

نام شهر

یزد

نام شرکت

شرکت پخش نیکخواه

شماره دفترپخش

مدیر عامل

آقای مجید نیکخواه

مدیر فروش

آقای مظفری

۲۵۴۷۰۱۴(۰۹۱۳)

مدیر فروش گرجی

جناب آقای نصیری

شماره تماس : ۲۳-۲۰-۸۸۴۹۱۸۱۳(۰۲۱) داخلی ۳۳۳

کارشناس فروش (صادرات)

جناب آقای نقیان

شماره تماس : ۲۳-۲۰-۸۸۴۹۱۸۱۳(۰۲۱) داخلی ۳۱۳

جناب آقای بهبودی

شماره تماس : ۲۳-۲۰-۸۸۴۹۱۸۱۳(۰۲۱) داخلی ۳۳۵