Thursday 29 January 2015 ساعت 08:30
درباره گرجی
شرکت گرجی به دهه 40 خورشیدی یعنی سال 1340 بازمی گردد. این شرکت در حقیقت یک شرکت خانوادگی بوده و بنیان گذار آن مرحوم علی گرجی است که متاسفانه امروز در بین ما نیست . این شرکت قبل از پیروزی انقلاب عضو بورس اوراق بهادار بود.مرحوم گرجی کارخانه  را در رباط کریم راه اندازی کرد که برخلاف حال حاضر که رباط کریم شهری بزرگ و صنعتی است آن روزها منطقه ای بود دور افتاده و محروم که تنها راه امرار معاش مردمش از کشاورزی بود.گرجی علاوه بر این که خود در این محیط رشد کرده و توسعه یافته است خدمات متقابلی نیز به رشد و توسعه منطقه رباط کریم داشته است. طیف محصولات گرجی درپنج دسته کلی قرارمی گیرند که هرکدام مجموعه ای ازمحصولات متفاوت هستند.بیسکویت ها،ویفرها،کراکرها،کوکی ها و شکلات ها این پنج مجموعه هستند. ادامه